De Gezinsvoogd

De Gezinsvoogd

De Gezinsvoogd

Lengte van de documentaire: 50 minuten.

De gezinsvoogd Jeff Chapman is opgegroeid in een buitenwijk van Amsterdam, hij spreekt de taal van de straat. Sommige gezinnen kent hij al 15 jaar. Hij is werkzaam bij de William Schrikker Groep, een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en pleegzorg. Een gedreven en onorthodoxe voogd die het ene opvoedingsprobleem na het andere te lijf gaat. Voortdurend onderweg. ‘Brandjes blussen’ zoals Chapman het noemt.

Soms is het net wildwest: Chapman breekt met een team van politieagenten een huis binnen omdat hij vermoedt dat een moeder zich met haar kinderen heeft verschanst om uithuisplaatsing te voorkomen.

De onthutsende documentaire De Gezinsvoogd schetst een beeld van onmacht en verdriet, maar ook van goede bedoelingen en verwoede pogingen om schade voor de betrokken kinderen zoveel mogelijk te beperken.

Uitgezonden NCRV Dokument op 11 maart 2013.